EFBET – Бонус игра “Тръпка за злато”

от Екип

03.03.2022


Бонус игра “Тръпка за злато”

Правила и условия

1. Бонус играта “Тръпка за злато” е организирана от Brobet Limited Reg.No: C 40842, Villa Ichang, No.16, TriqMons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, Malta, притежател на Лиценз №: 000030-5457/10.11.2021 г., Лиценз No: 000030-5458/10.11.2021 г., Лиценз №: 000030-5459/10.11.2021 г. надлежно издадени от НАП, действащ чрез регистрирана търговска марка efbet, (наричано по-долу за краткост Brobet и/или efbet) в периода 06.12.2021 г. до 06.05.2022 г. и важи само за пълнолетни български граждани и пълнолетни лица, пребиваващи на територията на Република България, които не са включени в регистър на НАП на лицата по чл. 10в, ал. 3 от ЗХ.

2. Наградният фонд за периода на бонус играта е на обща стойност 5 000 000 лв., разпределен на две нива:

2.1 Ниво 1: 21 (двадесет и едно) Седмични тегления, с общ награден фонд от 4 200 000 лв. или 200 000 лв. награден фон на седмица, разпределени в 4000 (четири хиляди) седмични награди всяка по 50 лв. (петдесет лева):
4000 награди х 50 лв. = общо 200 000 лв. в парични награди всяка седмица.
2.2 Ниво 2: финално „Златно теглене“, с общ награден фонд на стойност 800 000 лв.

2.2.1. Голяма награда във финалното „Златно теглене“:
5 (пет) награди х 1 кг. (един килограм) Злато (с чистота 999.9/1000) или паричната им равностойност в лева, но не повече от 5 х 100 000 лв.
2.2.2. Парични награди във финалното „Златно теглене“:
3 (три) награди х 50 000 лв. – 150 000 лв.
2 (две) награди х 25 000 лв. – 50 000 лв.
5 (пет) награди х 10 000 лв. – 50 000 лв.
10 (десет) награди х 5 000 лв. – 50 000 лв.

3.Дати за провеждане на нивата и теглене на печелившите:

3.1. 21 (двадесет и едно) Седмични тегления – тегленето се случва чрез софтуер на случаен принцип.

1. Първо Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 14.12.2021 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 06.12.2021 г. до 06:00 ч. 13.12.2021 г.;

2. Второ Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 21.12.2021 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 13.12.2021 г. до 06:00 ч. на 20.12.2021 г.;

3. Трето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 28.12.2021 – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 20.12.2021 г. до 06:00 ч. на 27.12.2021 г.;

4. Четвърто Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 04.01.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 27.12.2021 г. до 06:00 ч. 03.01.2022 г.;

5. Пето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 11.01.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 03.01.2022 г. до 06:00 ч. на 10.01.2022 г.;

6. Шесто Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 18.01.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 10.01.2022 г. до 06:00 ч. на 17.01.2022г.;

7. Седмо Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 25.01.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 17.01.2022 г. до 06:00 ч. на 24.01.2022 г.;

8. Осмо Седмично теглене, което ще се осъществи – вторник 01.02.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 24.01.2022 г. до 06:00 ч. на 31.01.2022 г.;

9. Девето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 08.02.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 31.01.2022 г. до 06:00 ч. на 07.02.2022 г.;

10. Десето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 15.02.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 07.02.2022 г. до 06:00 ч. на 14.02.2022 г.;

11. Единадесето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 22.02.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 14.02.2022 г. до 06:00 ч. на 21.02.2022 г.;

12. Дванадесето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 01.03.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 21.02.2022 г. до 06:00 ч. на 28.02.2022 г.;

13. Тринадесето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 08.03.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 28.02.2022 г. до 06:00 ч. на 07.03.2022 г.;

14. Четиринадесето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 15.03.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 07.03.2022 г. до 06:00 ч. на 14.03.2022 г.;

15. Петнадесето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 22.03.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 14.03.2022 г. до 06:00 ч. на 21.03.2022 г.;

16. Шестнадесето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 29.03.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 21.03.2022 г. до 06:00 ч. на 28.03.2022 г.;

17. Седемнадесето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 05.04.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 28.03.2022 г. до 06:00 ч. на 04.04.2022 г.;

18. Осемнадесето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 12.04.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 04.04.2022 г. до 06:00 ч. на 11.04.2022 г.;

19. Деветнадесето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 19.04.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 11.04.2022 г. до 06:00 ч. на 18.04.2022 г.;

20. Двадесето Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 26.04.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 18.04.2022 г. до 06:00 ч. на 25.04.2022 г.;

21. Двадесет и първо Седмично теглене, което ще се осъществи вторник 03.05.2022 г. – до 12:00 ч., при което ще се определят печелившите участници за периода от 06:00 ч. на 25.04.2022 г. до 06:00 ч. на 02.05.2022 г.;
3.2. Финално „Златно теглене“ на 06.05.2022 г., като реда, организацията, точният час и др. подробности, ще бъдат обявени на сайта на организатора до 06.04.2022 г.

4. Условия за участие в нивата на бонус играта „Тръпка за Злато“

4.1. Ниво 1: Условията за участие в ежеседмичните тегления, описани в т.2.1., са както следва: натрупаните седмични талони се зануляват всяка седмица.

Например: Талони, натрупани от участващ Клиент през Първо Седмично теглене, не се прехвърлят и не се зачитат, в случай на негово участие във Второ Седмично теглене.

Всеки Клиент на efbet.com, който притежава седмичен талон, участва в Седмично теглене, като няма ограничение до колко пъти може да спечели от Седмичното теглене, доколкото напълно отговаря на тези Условия.
4.1.1. За секция „Спорт“: При направен/и залог/зи на стойност 30 лв. (тридесет лева) в секция „Спорт“ в рамките на 24 часа* (*Забележка: За целите на настоящата бонус игра „24 часа“ представляват времето от 06:00 ч. на текущия ден до 05:59 ч. на следващия ден, като залогът следва да е направен от Клиента през посоченото време – от 06:00 ч. до 05:59 ч. на следващия ден, при минимален коефициент 1,3 на всяко едно събитие, включено в направения залог), Клиентът получава 1 (един) талон за текущото Седмично теглене, в което е поставен залога.
Например: На всеки 30 лв. направен/и залог/зи, Клиентът получава по 1 (един) талон за съответното Седмично теглене; при направен/и залог/зи на обща стойност 90 лв., Клиентът ще получи 3 (три) талона за съответното Седмично теглене; при направен/и залог/зи на стойност 120 (сто и двадесет) лв., Клиентът ще получи 4 (четири) талона за съответното Седмично теглене и т.н.
4.1.2. За секция „Казино“* (*Забележка: В бонус играта “Тръпка за злато” не участват игрите от секция „Казино“ , подсекция „Игри на маса“ – Real Roulette, European Roulette Deluxe, Virtual Roulette, European Roulette): При залози на стойност 50 лв. (петдесет лева) на слот игри в рамките на 24 часа** (**Забележка: За целите на настоящата бонус игра „24 часа“ представлява времето от 06:00 ч. на текущия ден до 05:59 ч. на следващия ден, като залогът следва да е направен от Клиента през посоченото време – от 06:00 ч. до 05:59 ч. на следващия ден), Клиентът получава 1 (един) талон за текущото Седмично теглене, през периода на което е поставен залога. При залози на стойност 50 лв. (петдесет лева) в секция „Казино“, подсекция „Казино на живо“***, в рамките на едно денонощие** (**Забележка: За целите на настоящата бонус игра „24 часа“ представлява времето от 06:00 ч. на текущия ден до 05:59 ч. на следващия ден, като залогът следва да е направен от Клиента през посоченото време – от 06:00 ч. до 05:59 ч. на следващия ден), Клиентът получава 1 (един) талон за текущото Седмично теглене, в което е поставен залога. (***Забележка: От секция „Казино“, подсекция „Казино на живо“, участват само и единствено игрите на рулетка – “Live Roulette”).
Например: На всеки 50 лв. поставени залози, Клиентът получава по 1 талон за съответното Седмично теглене; при залози за 100 лв., Клиентът получава 2 талона за съответното Седмично теглене; при залози за 150 лв., Клиентът получава 3 талона за съответното Седмично теглене и т.н.
4.2 Ниво 2: Условия за участие във финалното „Златно теглене“, описани в т.2.2., са както следва: Всеки Клиент на efbet.com, който получи „Златен талон“ при реда и условията на настоящите Условия, участва във финалното „Златно теглене“, ако е достигнал нужната стойност на залози в участващата в бонус играта секция на сайта, като Клиентът може да бъде изтеглен само веднъж в „Златно теглене“. За получаване на Златен талон за участие във финалното „Златно теглене“, Клиентът следва да:
4.2.1. За секция „Спорт“: При направен/и залог/зи на стойност 3000 лв. (три хиляди лева) за целия период на бонус играта, Клиентът получава 1 (един) „Златен талон“ за участие във финалното „Златно теглене“.
Например: На всеки 3000 лв. (три хиляди лева) направен/и залог/зи, Клиентът получава по 1 (един) златен талон за финалното „Златно теглене“. При направен/и залог/зи на стойност 6000 лв. (шест хиляди лева), Клиентът получава 2 (два) златни талона; при направен/и залог/зи на стойност 9000 лв. (девет хиляди лева), Клиентът получава 3 (три) златни талона и т.н.
4.2.2. За секция „Казино“*: При направен/и залог/зи на стойност 5000 лв. (пет хиляди лева) за периода на бонус играта в подсекция „Слот игри“. (*Забележка: В бонус играта не участват игрите от секция „Казино“, подсекция „Игри на маса“ – Real Roulette, European Roulette Deluxe, Virtual Roulette, European Roulette).
При направен/и залог/зи на стойност 5000 лв. (пет хиляди лева) в секция „Казино“, подсекция „Казино на живо“** за периода на промоцията (**Забележка: От секция „Казино“, подсекция „Казино на живо“ участват само и единствено игрите на рулетка – “Live Roulette”).
Например: На всеки 5000 лв. (пет хиляди лева) направен/и залог/зи, Клиентът получава по 1 (един) златен талон за финалното „Златно теглене“. При направен/и залог/зи на стойност 10 000 лв. (десет хиляди лева), Клиентът получава 2 (два) златни талона; при направен/и залог/зи на стойност 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева), Клиентът получава 3 (три) златни талона и т.н.
4.2.3. Няма минимален праг на залозите, участващи за златни талони за финалното „Златно теглене“. Талоните се получават на база общата стойност на поставените залози в рамките на периода на бонус играта.
Пример:
1 залог Х 3000 лв. (Спорт) = 3000 лв. (получавате 1 златен талон)
100 залога Х 30 лв. (Спорт) = 3000 лв. (получавате 1 златен талон)
Пример:
1 залог Х 50 лв. (Слот игри* или Казино на живо*) = 50 лв. (получавате 1 талон за Седмично теглене)
5 залога Х 10 лв. (Слот игри* или Казино на живо*) = 50 лв. (получавате 1 талон за Седмично теглене)
*Съобразно условията и забележките в т. 4.1.1., т. 4.1.2. и т. 4.2.2.

5. Уведомяване за натрупани талони
Уведомяването за натрупаните талони се осъществява чрез изпращане на автоматично онлайн съобщение до личния потребителски профил (акаунт) на Клиента. Уведомяването се отнася за натрупаните до момента на неговото изпращане талони;

6. За да получи каквато и да е награда съгласно условията на бонус играта “Тръпка за злато”, Клиентът трябва задължително да има верифициран личен потребителски профил (акаунт) и клиентска сметка в сайта efbet.com, съгласно разпоредбите на Задължителните Правила и Условия и Допълнение Правила и Условия на последния сайт.

7. Получаване на спечелени награди от Клиента:
7.1. По отношение на седмичните награди, определени за Ниво 1 (т.2.1.): Изтеглените Клиенти, спечелили седмичните награди, посочени в т.2.1., получават наградата по личната си потребителска сметка към собствения им потребителски профил (акаунт) в сайта efbet.com, в срок до 24 часа след публикуване на списък на печелившите Клиенти, съгласно сроковете на Седмичните тегления, посочени в т.3.1. Наградите са под формата на парична сума.
7.2. По отношение на седмичните награди, определени за Ниво 2 (т.2.2. „Златно теглене“): Награждаването на Клиенти, спечелили наградите от финално „Златно теглене“, посочени в т.2.2., ще се състои след изтегляне на печелившите на 06.05.2022 г., което ще се проведе при реда и условията на т.3.2.
7.3. Големите награди от финалното „Златно теглене“ съгласно т.2.2.1., могат да бъдат получени от изтеглените печеливши Клиенти под избраната от тях форма – 1 кг. Злато (с чистота 999.9/1000) или паричната равностойност. Клиент, спечелил Голямата награда от финалното „Златно теглене“ е длъжен изрично да посочи формата, под която иска да му бъде изплатена наградата не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от тегленето – златна награда от 1 кг. (с чистота 999.9/1000) или съответната парична равностойност на последното. Паричната равностойност се определя по курса на БНБ към датата на финалното „Златно теглене“, но не повече от 100 000 лв. (сто хиляди лева).

8. През периода на бонус играта, всяка напълно верифицирана клиентска сметка след първите си залози на стойност 30 лв. или повече в секция „Спорт“, 50 лв. или повече в секция “Казино” (при спазване на условията на т. 4.1.1., т. 4.1.2. и т. 4.2.2.), получава 1 (един) Златен талон за Бонус игра “Тръпка за злато”, както и 5 (пет) талона за Седмичното теглене – последните талони за тегленето през периода, през който верификацията е напълно завършена.

9. Участниците, които получат 4 (четири) или повече Златни талона, получават допълнителни Златни талони по следната допълнителна бонус система:

Ако Клиент притежава между 4 (четири) и 9 (девет) Златни талона, в деня на финалното „Златно теглене“, неговите златни талони се умножават х 3.
Ако Клиент притежава между 10 (десет) и 49 (четиридесет и девет) Златни талона, в деня на финалното „Златно теглене“, неговите златни талони се умножават х 4.
Ако Клиент притежава 50 (петдесет) или повече на брой Златни талона, в деня на финалното „Златно теглене“, неговите златни талони се умножават х 5.

10. Залози, направени от Клиент, с каквито и да е бонус(и) и/или безплатен/ни залог/зи, няма да се зачитат към общата стойност за калкулацията за получаване, на каквито и да е талони за участие в Бонус играта “Тръпка за злато”.

11. Промоцията е ограничена за един човек, семейство, адрес, имейл, телефонен номер, IP адрес, банкова сметка и обществено място (работно място и др.). efbet си запазва правото да откаже предоставяне на награда/и или да я/ги получи обратно, ако открие каквото и да е нарушение на настоящото условие.

efbet си запазва правото да откаже допускането до участие или по всяко време да прекрати участието на Клиент по свое усмотрение. В последния случай всички натрупани от Клиента към момента на прекратяване талони се обезсилват без каквито и да е санкции и/или отговорност за efbet.

12. При Седмичните тегления, един Клиент може да спечели повече от една награда. При финалното „Златно теглене“, един Клиент може да бъде изтеглен само веднъж, независимо от общия брой на получените от Клиента Златни талони.

13. В случай, че се установи, че е налице съмнение за некоректно въвеждане на лични данни от Клиент, извършено с цел облага от бонус играта и/или с цел да се повлияе на изтеглянето на наградите и/или повишаване възможността Клиент да бъде изтеглен за която и да е от наградите и/или опит за злоупотреба и незаконосъобразно използване данните на трето лице за регистрация, efbet ИМА право да отнеме наградата и да закрие сметката му.

14. В случай, че efbet установи, че някое от условията на бонус играта е нарушено и/или има доказателство за поредица от залози, която поредица цели генериране на повече талони за участие в тегленията, efbet си запазва правото да не предостави награда или да отнеме вече предоставена такава.

15. Изтеглянето на печеливш Клиент през периода на бонус играта, се извършва на томболен принцип. За да бъде предоставена награда на печелившия Клиент, efbet има право да изиска верификация на Клиента, съгласно разпоредбите на Задължителните Правила и Условия и Допълнение Правила и Условия на сайта efbet.com.
efbet запазва правото си да изиска от Клиента един или повече от следните методи за допълнителна верификация, съгласно разпоредбите на Задължителните Правила и Условия и Допълнение Правила и Условия на efbet.com, както и:
– Сканирано копие на лична карта;
– Сканирано копие на дебитна/кредитна карта (само лице на картата);
– Сканирано копие на фактура от платена комунална услуга;
– Собствена снимка с лична карта в ръка;
– Собствена снимка с дебитна/кредитна карта (само лице на картата);
– Собствена снимка до монитора, в който е отворен сайта ни www.efbet.com;
– Предоставяне на банково извлечение (с актуална дата);
– Видео разговор.

16. При отказ за извършване на допълнителна верификация и/или при неуспешна допълнителна верификация и/или установено несъответствие между самоличността на лицето и попълнените данни в потребителски профил (акаунт), efbet си запазва правото:
– Да НЕ предоставя наградата на клиента.
– В случай, че наградата е предоставена, efbet има правото да изиска нейното пълно възстановяване.

17. efbet си запазва правото да променя или да анулира тази промоция за даден Клиент и/или група клиенти. efbet има право едностранно да променя, изменя, допълва и/или отменя настоящите Условия и/или част от тях, за което уведомява Клиента при неговото достъпване в сайта efbet.com.

18. Всеки Клиент има правото да прекрати или откаже участие в промоцията Бонус игра “Тръпка за злато”, като изпрати писмено уведомление до e-mail: support@efbet.com. В случай на липса на писмено уведомление, се счита, че Клиентът се е съгалсил с условията на Бонус игра “Тръпка за злато”.


ОЩЕ НОВИНИ

image

Суперкомпютърът на Opta “определи” шампиона на Евро 2024

Финалът на Шампионската лига вече е в историята, но феновете не трябва да чакат дълго за следващото си футболно приключение, което ще е продължително и интересно. Цялото внимание на футболния свят вече е насочен към Евро 2024. Тазгодишният турнир, 17-и в историята, ще се проведе от 14 юни до 14 юли в Германия с 24 […]

image

Ще има ли европейски регламент за забрана на рекламата за хазарт

Вероятно ще има известни затруднения, дори сериозни с рекламните бюджети на медиите, след като само за няколко дни предишният парламент успя да забрани хазартната реклама в медиите. Това прогнозира по БНР Соня Момчилова, член на Съвета за електронни медии и бивш председател на медийния регулатор. „Няма как в дълбочина да прогнозираме какво би се случило след […]

image

Европейската седмица за по-безопасен хазарт ще се състои от 18 до 24 ноември

Европейската седмица за по-безопасен хазарт ще е от 18 до 24 ноември. Това съобщи Европейската асоциация за игри и залагания (EGBA). Събитието е посветено на честването и насърчаването на отговорния хазарт. С него асоциацията отправя призив към компании в индустрията да демонстрират своя ангажимент за защита на играчите, както и да участват в дискусии по […]