Интервюта

Бившият председател на ДКХ Димитър Терзиев за ситуацията в българския хазарт

от Диян Костадинов

08.09.2021Адвокат Димитър Терзиев е с богата професионална кариера и е дългогодишен експерт в областта на хазарта. От септември 1996г. до септември 1997г. е стажант съдия в СГС, а от ноември 1997г. до март 2005г. – държавен експерт в Агенция „Митници”. В периода от март 2005г. до май 2006г. е началник отдел „Правен” в Държавна комисия по хазарта, след което от май 2006г. до януари 2010г. е председател на Държавната комисия по хазарта. От юли 2010г. продължава кариерата си като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Семеен е и има двама сина, 4 внучки и внук.

 
 – Г-н Терзиев, кои бяха вашите приоритети и кои смятате, че са най-големите успехи в дейността ви като председател на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)?

– Аз бях Председател на Държавната комисия по хазарта в периода май 2006г. – януари 2010г. През този период комисията работеше по нормативна база, която вече е отменена. Основните приоритети и насоки за работа на комисията през този период бяха следните:

оптимизиране на дейността на отделните звена в администрацията и подобряване на взаимодействието между тях;

– спазване на сроковете за разглеждане на подадени искания и своевременното им разглеждане пред колективния орган;

въвеждане на електронни услуги за организаторите на хазартни игри;

засилване на контрола върху хазартната дейност, като особено внимание се обръщаше на борбата срещу нелегалния хазарт, какъвто към онзи период съществуваше. В този ход на мисли следва да отбележа че периода беше преустановена работата на над 100 нелегални хазартни зали за игри с игрални автомати. Бяха иззети от инспекторите на комисията над 2000 игрални съоръжения. Считам това за един от големите успехи в дейността ми като председател;

– промяна в законовата уредба на хазартната дейност, като се предвиждаше въвеждане на правила за регулация на онлайн хазарта, който към онзи момент набираше ръст в предлагане на услугите. В тази насока беше изготвен цялостен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта, който беше представен пред министъра на финансите и бе дори качен на сайтовете на МФ и ДКХ за обсъждане, но след като си подадох оставката в края на януари проектът така и не видя бял свят;

– бяха създадени взаимоотношения с европейската организация на хазартните регулаторни органи GREF, както и с международната такава IAGR. Представители на комисията участваха в редовните годишни конференции на двете организации, където се разискваха въпроси свързани с новости в регулациите на хазарта – наземен и онлайн. Нашите виждания за регулация на онлайн хазарта бяха възприети положително от доста колеги от европейските регулаторни органи. Бих дал пример, че новият Закон за хазарта на Белгия, приет през 2011г. съдържа доста от предвидените в нашия проект регулации. Това също считам за един от големите си успехи като председател на ДКХ.

– През вашият поглед, кои са положителните неща, които се случиха в хазартната сфера в България, от времето когато вие бяхте председател до днешни дни, и какво смятате, че трябва да бъде още направено или подобрено, за да има благоприятен климат за развитие на бизнеса?

– Според мен положителните неща в хазартната дейност, особено след приемане на новия Закон за хазарта през 2012г. се изразяваха в това, че намери място регулацията на онлайн хазарта и тук получиха лицензи различни бетинг дружества от Европа. Друга положителна стъпка бе въвеждането на забрана за достъп до незаконно опериращите на територията на страната бетинг платформи, без издаден лиценз от ДКХ. Това даваше възможност на всички лицензирани онлайн оператори да вършат своята дейност максимално спокойно и при ясно разписани правила, утвърдени от ДКХ.

Във връзка с въпроса, какво би следвало да се подобри още за развитие на хазартната дейност у нас то считам, че следва да се засили вниманието върху борбата с нелегалните хазартни оператори, тези без издаден лиценз за различен вид хазартна дейност по смисъла на закона. Недостатъчният контрол върху такива оператори, им създава чувство за безнаказаност да работят свободно, без да бъдат контролирани, без да плащат данъци, дори да мамят играчите, като променят коефициенти например, или като не следят за паричните потоци, не опазват лични данни на участниците в игрите. И това е само върхът на айсберга наречен незаконен хазарт.

– През миналата година се осъществиха редица законови промени и ДКХ беше закрита, а държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с хазарт дейности се прехвърли на НАП. Година по-късно, как оценявате дейността на агенцията и смятате ли, че НАП вече успява да осъществява възложената дейност в пълна степен или има нужда от още време докато всичко достигне до оптимално ниво?

– Нормално е когато един цял сектор от икономиката е бил регулиран от държавен орган, натрупал години опит в прилагане на законовата уредба на хазарта и същият бъде закрит отведнъж, да се получи технологичен вакуум в обработката на документи, в извършването на контрол върху организаторите, както и да се обучат служители да прилагат закона в неговите неколкократни изменения за тази година. Считам, че лека полека НАП започва да осъществява дейността си на надзорен орган върху хазарта в съответствие с новите изменения на закона. Но за да се стигне до оптимално функциониране е необходимо още време. Считам, че е необходимо да се увеличи броят на служителите, пряко занимаващи се с двете основни направления в закона, а именно:

проверка и проучване на представени документи по подадени искания за издаване на лиценз, за продължаване на такъв или за промяна, подмяна или намаление на игрални съоръжения или игрален софтуер;

контрол върху спазването на изискванията на закона от организатори получили лиценз за организиране на хазартни игри – наземни и онлайн. В тази връзка считам за уместно да кажа, че следва да се ускори създаване на специално звено, което да следи и уведомява изпълнителния директор на НАП за наличие на незаконни онлайн платформи, предлагащи хазартни услуги на нашия пазар, за своевременното им затваряне.

Липсата на взаимодействие между тези две направления в хазартния сектор дават възможност за процъфтяване на нелегалния хазарт, за сметка на добросъвестно изпълняващите изискванията на закона оператори, получили лиценз. Необходимо е да се създадат и заработят нормално предвидените в закона регистри, включително и този за лица по чл. 10г от ЗХ за ограничаване на достъп до хазартни игри на лица със хазартна зависимост.

При едно ново нормално работещо Народно събрание би било добре да се внесат някои промени в закона, за да се улесни работата на надзорния орган по прилагане на разпоредбите му с цел избягване на двусмислено тълкуване и прилагане на правни норми. Такъв е примерът с новите разпоредби в прословутия чл. 30 от закона, предвиждащ плащане на такси за поддържане на лиценз, където е налице явна колизия между правни норми в един само член.

– Как бихте описали ситуацията в българският игрален сектор през последните две години на трудности поради Ковид пандемията и какви са очакванията ви за близкото бъдеще?

– Ситуацията в хазартният сектор през призмата на пандемията не е никак розова. Много организатори затвориха за постоянно обектите си, поради освобождаването на персонала, тъй като помощта на държавата не бе никак адекватна. Държавата едва в началото на тази година даде възможност при затваряне на обекти да се плаща данък само за реално време, в което е работил обекта за съответното тримесечие. Макар и плахо, това е добро начало за адекватна помощ от държавата към хазартния бизнес. Аз съм позитивно настроен, че в обозримо бъдеще вирусът ще бъде преборен и животът ще се върне към нормалното си русло. Просто трябва да се спазват въведените противоепидемиологични мерки, да се ваксинира персонала, за да се предотврати затваряне на игрални зали и казина.

– Смятате ли, че няколкото локдауна бяха основен фактор за разрастването на онлайн сектора?

– Определено локдауните дадоха тласък на разрастването на онлайн залаганията, тъй като хората там намериха начин да играят и да заместят затворените игрални зали и казина. Но дори и без тях тенденцията e за увеличаване на онлайн залаганията. И тази тенденция е свързана с все по-увеличаващия се достъп до интернет услугите, когато с един телефон можеш да извършваш всякакви дейности и банкиране и залагания, без да се откъсваш от основната си дейност. Това удобство на достъп чрез телефон до всички интернет услуги, води до разрастване на сектора на онлайн хазарта.

– Кои според вас са възможностите за развитие на игралния сектор и кои са заплахите пред него през следващите 1-2 години?

– В следващите 1-2 години развитието на сектора ще зависи от това как се преодолява пандемията, какви са резултатите от борбата с вируса, поради което смятам, че онлайн сектора ще се развива по-бързо и успешно от наземния хазарт. Но това не означава ограничаване на наземния хазарт, защото хората са социални животни и обичат да комуникират на живо, а в залата освен да се играе и залага, може и да се поседи и да се видят приятели на по кафе и да съчетаят игра на живо с такава онлайн.

Това според мен е бъдещето на хазарта. Наземните игрални обекти, казина и зали, ще бъдат един вид пункт за събирания на играчи, които ще коментират резултати от спортни състезания, от познаване на факти и събития, ще залагат онлайн и ще могат за играят на живо на игрални автомати или на рулетка и Блек джек или покер. Все пак, интернет трудно би заменил живата игра на покер, при организиране на турнир в зала или казино. Интернет не може да замени напълно и да възпроизведе тръпката от участието в жива игра на маса, в опита да успееш със слаби карти да победиш противника, гледайки се очи в очи.

Благодаря ви!ОЩЕ НОВИНИ

image

Хазартни анимета забавляват с мисловни игри и стратегии

Кои са десетте най-известни рисувани филми за залагания? Високи залози, интригуващи мисловни игри, неочаквани стратегии и креативност – това са само част от вълнуващите елементи на така наречените „хазартни анимета“. През последните години те добиват особена популярност. „Аниме“ е термин, който традиционно обозначава създадените в Япония нарисувани анимационни филми и сериали. Съществуват много жанрове аниме […]

image

Мъж спечели 36 млн. долара от лотария, но не успява да ги вземе

Участник в американската лотария пeчели 36 милиона долара с комбинацията от числа, която е избрал. Той обаче явно не е разбрал за късмета си, тъй като дълго не потърсил наградата си. А периодът от 180 дни затова е изтекъл миналата седмица. Късметлията е попълнил билет Mega Millions в супермаркет в Джаксънвил, Флорида, съобщават местните медии, […]

image

Казината в САЩ удариха джакпота с рекордна печалба за 2023 г.

Американските казина, притежавани и управлявани от различни компании (без притежаваните от индиански племена), са изпратили най-добрата година в историята си, като са спечелили 66,5 млрд. долара през 2023 г. Това показват данни, публикувани от Американската игрална асоциация (AGA) и цитирани от AP и БТА. Общата сума е с 10% по-висока, отколкото през 2022 г., която също […]