image

Най-големите световни хазартни асоциации

Международната асоциация на регулаторите на хазартни игри (IAGR) е форум за срещи на регулатори на хазартни игри от цял свят, за изучаване на техники и стратегии за най-добри практики, за обмен на мнения, информация и обсъждане на законодателство, политики и процедури. В качеството си на водещ международен браншови орган за регулатори на хазартни игри и […]