image

Хазартът в бивша Югославия – Сърбия и Босна и Херцеговина

Хазартът се управляваше като държавен монопол в бивша Югославия, но очевидно през годините се случиха много се промени. В следващите няколко публикации ще разгледаме разпоредбите и тенденциите на онлайн хазарта в Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватия, Словения и Северна Македония. Сърбия Хазартът е легален в Сърбия от 2006 г., а пълната регулация се […]