image

„Телематик Интерактив България“ ще разпредели по 1 лев дивидент на акция

„Телематик Интерактив България“ АД ще разпредели брутен дивидент по 1 лев на акция. Това е посочено в поканата за общото събрание на акционерите на дружеството, публикувана на сайта x3news.com. Заседанието е насрочено за 29 юни в София. Общата сума, която компанията ще изплати на акционерите от печалбата за миналата година, възлиза на малко над 12,96 […]