image

Правната уредба на хазарта в България беше тема на публична лекция в СУ

Историята и правната уредба на хазарта в българското право преди 1946 г. и след 1989 г. бяха теми на публична лекция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя бе водена от главният юрист на Сдружение на организаторите на хазартни игри и дейности в България (СОХИДБ) адвокат Кирил Груйчев. Той бе поканен за събитието от ЕЛСА […]