Избор на редактора

Над 24 хил. са хазартно уязвимите в регистъра на НАП

от BetNews

11.11.2023


Над 24 хил. души са подали заявление за вписване в регистъра на хазартно уязвимите лица


Над 24 хил. души са подали заявление за вписване в регистъра на хазартно уязвимите лица от средата на декември 2022 г. до момента, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). Агенцията поднови поддържането на списъка след двегодишно прекъсване. В него фигурират лица, които смятат, че имат хазартна зависимост или биха могли да развият такава.

Данните в регистъра не са публични, а до тях достъп имат само ограничен брой служители, определени от изпълнителния директор на НАП и от хазартните оператори, уточняват от приходната агенция.

Всеки, който смята, че не успява да контролира времето, което прекарва в хазартни игри, или средствата, които харчи при участие в тях, може да поиска вписването си в регистъра, като може да направи това онлайн или на място в офис на НАП. Регистрацията е валидна за най-малко две години, а заличаването ѝ става след заявка или след изтичането на посочения от лицето срок.

Организаторите на хазартни игри имат достъп до списъка, така че да не допускат участието на лица, вписани в него. Внедрена е и нова електронна услуга на НАП, която позволява справка чрез директен достъп до регистъра, съобщават от приходната агенция. Чрез услугата хазартните оператори могат лесно да обменят информация с НАП чрез софтуерен ключ (API ключ), който прави връзка от типа „система-система“ между софтуерите на бизнеса и НАП.ОЩЕ НОВИНИ