Новини

Оператори на хазартни игри оспорват таксата за издаване и поддържане на лиценз

от Екип

27.11.2021Вече има постановени решения на съда, с които магистратите са уважили някои жалби

Организатори на хазартни игри търсят правата си във връзка с наложените изменения на ЗИДЗХ, с които беше въведена напълно нова такса за издаване и поддържане на лиценз за организирането на хазартни игри с игрални автомати и за организирането на хазартни игри в игрално казино. Нововъведените такси удрят сериозно хазартния бранш, тъй като те варират от 25 000 до 200 000 лева.

Вече има решения на съда, с които магистратите уважават жалби на различни компании и разпореждат НАП да възстанови таксите и осъжда приходната агенция да заплати разноските по водене на делото.

Адвокат Кирил Груйчев от Сдружение на организаторите на хазартни игри и дейности в България (СОХИДБ) заяви пред BetNews.bg, че според него тези такси се събират незаконосъобразно. Той обясни и защитната си теза, която застъпва и при водените дела.

„Тези такси не се дължат от организаторите, които са подали искания за издаване на първоначален лиценз или за продължаване срока на издаден лиценз преди посоченото изменение, а решението за издаване/продължаване е постановено и съответно  лиценза е издаден след промяната. Те не се дължат и от организаторите, които са поискали издаване/продължаване след промяната. В първия случай, таксата не се дължи, тъй като към датата на подаване на искането, такава такса (за издаване и поддържане) изобщо не е била предвидена в закона, а във втория случай, тъй като в ЗХ е налице изрична разпоредба, според която от организаторите на хазартни игри, които се облагат с алтернативен данък по ЗКПО, се събират само таксите предвидени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта. ЗХ изисква таксите да бъдат заплатени преди да бъде издадено удостоверението за издаден лиценз, без което дейността не би могла да бъде извършвана, като същевременно удостоверението се издава след влизане в сила на решението.  В случай, че организатор реши да обжалва решението в частта само за таксата, то няма да влезе в сила. И съответно удостоверение за лиценз няма да бъде издадено, дейността на организатора на практика ще бъде блокирана и ще се стигне до огромни икономически щети. Така организаторите са принудени да платят таксите, които те не дължат“, заяви адвокат Груйчев.

По тази причина различни компании решават да търсят правата си, тъй като се чувстват несправедливо засегнати.

„Мнозина организатори се свързаха с мен, осъзнавайки колко несправедливо и незаконосъобразно е събирането на тези такси. Те бяха поставени в ситуация да са принудени да платят таксите за да могат да работят, като  решенията с които бяха определени тези такси на практика бяха станали необжалваеми.  Въпреки  всичко, ние и екипът ми  бяхме длъжни да опитаме да намерим правна конструкция, която да позволи защитата на правата на организаторите. След като консултирах десетки организатори, част от тях решиха да предприемем действия по защита на правата и законните им интереси и да поискаме НАП да им възстанови недължимо внесените такси.  Вече са налице и първите резултати от взаимната ни решимост да защитим правата на клиентите ми от хазартния бранш. Вече са налице постановени решения от Административен съд София – град, с които съдът уважава жалбите ни, разпорежда НАП да възстанови таксите и осъжда приходната агенция да заплати разноските по воденето на делото“, обясни адвокат Кирил Груйчев.

Целта на настоящата статия е хазартните оператори да са наясно, че съществува възможност да защитят правата си срещу действията на НАП, изразяващи се в изискване и събиране на тези такси, и да поискат тяхното връщане.

„Важно да се знае, че за разлика от процедурата по възстановяване и прихващане на недължимо внесени публични задължения уредена в ДОПК, то за  връщането на таксите липсва законово установено изискване за извършване на ревизия или проверка, а таксите следва да бъдат върнати по банковите сметки на организаторите в резултат от съдебните решения“, обясни още адвокат Груйчев.

Горното не представлява консултация или правен съвет и www.betnews.bg, собственика на сайта, авторът на статията и интервюираният не носят отговорност за претърпени от потребителите имуществени и неимущестевни вреди.ОЩЕ НОВИНИ

image

Хазартни анимета забавляват с мисловни игри и стратегии

Кои са десетте най-известни рисувани филми за залагания? Високи залози, интригуващи мисловни игри, неочаквани стратегии и креативност – това са само част от вълнуващите елементи на така наречените „хазартни анимета“. През последните години те добиват особена популярност. „Аниме“ е термин, който традиционно обозначава създадените в Япония нарисувани анимационни филми и сериали. Съществуват много жанрове аниме […]

image

Мъж спечели 36 млн. долара от лотария, но не успява да ги вземе

Участник в американската лотария пeчели 36 милиона долара с комбинацията от числа, която е избрал. Той обаче явно не е разбрал за късмета си, тъй като дълго не потърсил наградата си. А периодът от 180 дни затова е изтекъл миналата седмица. Късметлията е попълнил билет Mega Millions в супермаркет в Джаксънвил, Флорида, съобщават местните медии, […]

image

Казината в САЩ удариха джакпота с рекордна печалба за 2023 г.

Американските казина, притежавани и управлявани от различни компании (без притежаваните от индиански племена), са изпратили най-добрата година в историята си, като са спечелили 66,5 млрд. долара през 2023 г. Това показват данни, публикувани от Американската игрална асоциация (AGA) и цитирани от AP и БТА. Общата сума е с 10% по-висока, отколкото през 2022 г., която също […]