image

Законът за еврото: При какви условия ще се въведе новата валута у нас?

БНБ ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро Нов закон за въвеждането на еврото у нас. Проектът за общата европейска валута е на финансовото министерство и е пуснат за обществено обсъждане. Законопроектът е одобрен от Европейската комисия, като предстои съгласуването му и с Европейската централна банка. На датата на въвеждане на еврото […]

image

БНБ дава отговор на въпроси, свързани с влизането в еврозоната

Българска народна банка публикува нова информация за гражданите, която касае приемането на еврото в България. Те са под формата на въпроси и отговори: Кога влиза в сила новият Закон за БНБ, който бе приет на 1 февруари 2024 година от Народното събрание на Република България? Новият закон влиза в сила от датата, посочена в Решение […]

image

Плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ

От началото на октомври 2023 г. плащанията по банков път към НАП ще се извършват по пет нови банкови сметки на БНБ. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител. Гражданите и дружествата от цялата страна […]