Избор на редактора

Законът за еврото: При какви условия ще се въведе новата валута у нас?

от BetNews

27.03.2024БНБ ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро

Нов закон за въвеждането на еврото у нас. Проектът за общата европейска валута е на финансовото министерство и е пуснат за обществено обсъждане. Законопроектът е одобрен от Европейската комисия, като предстои съгласуването му и с Европейската централна банка.

На датата на въвеждане на еврото в България всички сметки – разплащателни, депозитни, спестовни и други в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро по официалния валутен курс.

В него са регламентирани начините за закръгляване след превалутиране на цените на стоки и услуги, банкови сметки, дългови ценни книжа, държавни ценни книжа, държавни и държавногарантирани заеми, ценни книжа, възнаграждения, пенсии, социални помощи и обезщетения и т.н.

Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от тях само евро, независимо дали тегленето ще става чрез банкомат, или в офиса на банка, платежна институция и други. От същата дата се предвижда изплащането на заплати, пенсии, обезщетения, паричните и социалните помощи да се извършва в евро.

Използването на двете валути едновременно ще се случва само в рамките на първия месец от въвеждането на еврото, а в рамките на 6 месеца банкноти и монети ще могат да се обменят безплатно от левове в евро и в банките, и в някои пощенски клонове.

За суми над 30 хил. лв. на една трансакция кредитните институции ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от 3 работни дни.

БНБ ще обменя безплатно, в неограничено количество и без времеви ограничения банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс от деня на въвеждането на европейската валута.

Предвидено е новият лихвен процент по договори за кредит с променлив лихвен процент да не може да е по-висок от размера на лихвения процент по тях преди датата на въвеждане на еврото. При договор за кредит с фиксиран лихвен процент към датата на въвеждане на еврото лихвеният процент ще остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

Цените в магазините

Според законопроекта цените на стоките и услугите ще се обозначават едновременно в левове и евро от първия месец след решението за приемане на еврото и до година след въвеждането му в България.

Двете цени трябва да се изписват ясно, четливо и недвусмислено, за да не заблуждават потребителите. В касовата бележка също трябва да фигурира заплатената сума и в двете валути.

В рамките на едномесечния период с двойно обращение на лев и евро хората ще могат да се разплащат и в двете валути, а търговците ще са задължени да връщат ресто в евро, освен ако нямат достатъчна моментна наличност. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство.

В периода на двойно обращение търговците може да не приемат повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция.

В законопроекта е разписано, че при въвеждането на еврото търговците не могат да увеличават цените на предлаганите от тях стоки и услуги, когато това не е обосновано от обективни икономически фактори.

В разработването на законопроекта са участвали представители на БНБ, министерства и заинтересовани институции и организации, представители на бизнеса и на академичната общност.

Датата за присъединяването на страната към еврозоната и курсът на лева към еврото ще бъдат определени от Съвета на Европейския съюз с единодушно решение на държавите от еврозоната и България, посочват от МФ. Крайният срок за получаване на становища по законопроекта е 24 април 2024 г.

Активна подготовка за приемане на еврото

През февруари депутатите приеха Закона за Българската народна банка, който да позволи на страната да се присъедини към еврозоната, заменяйки националната валута с европейска. Бюджетът на БНБ за годината също е разчетен спрямо необходимостта за изсичане на евромонети и заемане на евро банкноти.

Преди ден Министерството на финансите представи и сайт, който да информира за основните стъпки около приемането на еврото в България, както и да оборва някои от най-разпространените неверни твърдения за единната европейска валута, давайки думата на експерти от различни сфери.ОЩЕ НОВИНИ

image

Експерт: Има доста слабости и пропуски в регулацията на хазарта

Хазартът има своето място в обществения и социален живот, но регулацията му трябва да бъде добре обмислена, като хазартните продукти биват насочвани към правилната публика чрез правилни методи. Като всеки бизнес, хазартът има своите специфики и печели от масовост, но трябва да се мисли дали всички потребители са точната таргет група, защото децата нямат място […]

image

Пържола вместо печалба от $43 млн. предложиха на жена в казино

Катрина Букман посетила Resorts World Casino в Ямайка, Ню Йорк, когато решила да опита късмета си на слот машина. Шансовете не са големи при слот машините. Според Investopedia има шансът да се спечели голямата награда е „само“ от 1 към 5000 до 1 към около 34 милиона. Но Катрина си помислила, че е спечелила, когато на […]

image

Швеция глоби онлайн оператор с над 620 хиляди евро заради недостатъчна защита на играчите

Хазартният регулатор в Швеция глоби онлайн оператора Kanon Gaming с над 620 хиляди евро заради множество нарушения. Сред тях е недостатъчната защита на играчи, показващи признаци на прекомерно залагане. Kanon Gaming поддържа в момента четири лицензирани уебсайта в страната. Установените нарушения след проведеното от властите разследване са свързани със задължението за грижа в шведския закон […]